VOV4.VN - Đối với đồng bào Gia Rai nói riêng cũng như các tộc người vùng Tây Nguyên nói chung, kho lúa luôn mang một ý nghĩa lớn lao. Đó là nơi chứa đựng sự no ấm, hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi buôn làng.(Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 18/6/2021)

Nếu gia đình nào không có kho để đựng lúa thóc sẽ bị Giàng quở trách. Ảnh KT

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao