VOV4.VN - Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở Yên Bái hiện nay được triển khai một cách linh hoạt, giải ngân nhanh, hội viên được vay vốn kịp thời, không rườm rà thủ tục. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân yên tâm sản xuất. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/6/2021)

Hội viên nông dân nuôi cá lồng từ nguồn quỹ hỗ trợ. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao