VOV4.VN - Tranh thờ của người Sán Dìu thể hiện nhân sinh quan, vũ trụ quan. Tranh thờ của người Sán Dìu ảnh hưởng nhiều từ đạo giáo. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 17/7/2021)

Tranh thờ của người Sán Dìu trong nghi lễ cấp sắc. Ảnh: toquoc.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao