VOV4.VN - "9 có, 5 không" là câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam. Đời sống hộ nghèo, cận nghèo, thôn, bản, xã nghèo được cải thiện rõ rệt. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 16/7/2021)

 

Bên cạnh làm mới diện mạo nông thôn miền núi, việc sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số còn hướng đến mục tiêu giữ vững giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: baoquangnam.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao