VOV4.VN - Nếu ngôi nhà sàn là biểu tượng cho tính cố kết gia đình, dòng tộc, cộng đồng của người Jrai thì mái nhà rông lại là một thực thể thiêng liêng. Đó là kết tinh của tài hoa, ý chí, sức mạnh của cộng đồng người Jrai. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 14/6/2021)

Mái nhà Rông, biểu tượng sức mạnh của người Jrai. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao