VOV4.VN - Trong hôn nhân của người Tày ở Lâm Bình, Tuyên Quang, sau phần xem tuổi cho đôi nam nữ, nhà trai sẽ chủ động đặt vấn đề với nhà gái về việc cưới hỏi. Lúc này nhà gái sẽ yêu cầu cụ thể những đồ vật cần thiết để nhà trai thực hiện. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 12/5/2021)

 

Phụ nữ Tày ở Lâm Bình, Tuyên Quang bên khung cửi. Ảnh: lambinh.tuyenquang.gov.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao