VOV4.VN - Ngày 26 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ vắc xin phòng, chống Covid 19 để tiếp nhận, quản lý các nguồn tài trợ hỗ trợ để phục vụ hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng chống Covid 19 cho người dân. Đây thực sự là nguồn quỹ của lòng nhân ái. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 11/6/2021)

Quỹ Vắc xin phòng chống covid19 tạo nên động lực của cộng đồng. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao