VOV4.VN - Với người Mông, lễ đặt tên là mốc đầu tiên đánh dấu sự tồn tại của một đời người. Đây cũng là một trong những nét độc đáo trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Nét văn hóa truyền thống đặc sắc này vẫn đang được công đồng người Mông ở nước ta bảo tồn, gìn giữ. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 10/9/2021)

Lễ đặt tên con của người Mông ở Gia Nghĩa, Đắc Nông. Ảnh: baodaknong.org.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao