VOV4.VN - Ngày vào nhà mới là ngày người Tày làm bếp. Với người Khơ Mú, bếp trong gian thờ giữa nhà là nơi tổ tiên về ngự ăn Tết... (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 9/11/2020)


Bếp lửa truyền thống của người Tày trong căn bếp của gia đình ông La Sìu Quang, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh VOV5

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao