VOV4.VN - Ở đâu có người Mông, ở đó sẽ có hội Gầu tào. Lễ hội ban đầu chỉ đơn thuần gắn liền với việc cầu tự do một gia đình trong bản tổ chức. Sau này, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng, lễ hội được nhân rộng và trở thành lễ hội của cộng đồng. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 9/2/2020)

Ở đâu có người Mông, ở đó sẽ có hội Gầu Tào. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao