VOV4.VN - Bằng trí sáng tạo, quân và dân dân ta đã biến những vật dụng đơn giản trong cuộc sống thành công cụ, vũ khí chiến đấu, góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. (Chương trình ngày 7/5/2019)


Hình ảnh hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ. Nguồn: laodong.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao