VOV4.VN - Người Khơ Mú quan niệm: sau khi gieo hạt, với ước nguyện một mùa năng suất cao, phải tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa để cây trồng tốt tươi, tránh khỏi hạn hán. (Chương trình Tìm hiểu các dân tột Việt Nam ngày 5/7/2021)

Trời đất giao hòa, người dân bước vào vụ mới, được thể hiện qua điệu múa tra hạt. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao