VOV4.VN - Tiêu chí thứ 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với vùng dân tộc thì việc thực hiện tiêu chí này càng khó khăn.(Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 5/6/2021)

Tiêu chí môi trường một trong tiêu chí khó thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số. 

Viêt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao