VOV4.VN - Ông Tráng A Lứ là người có uy tín ở bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Những điều ông Lứ nghĩ, những việc ông Lứ làm suốt mấy chục năm qua đều xuất phát từ cái “tâm” với đồng bào mình. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 2/7/2021)

Cuộc sống của người Mông ở Hua Tạt giờ đã đổi mới, có gia đình phát triển kinh tế nhờ làm du lịch cộng đồng. Ảnh: thiduakhenthuongvn.org.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao