VOV4.VN - Ở Bình Liêu(Quảng Ninh) hiện nay có 2 dòng hát then. Dòng thứ nhất là hát Then cổ, hay còn gọi là Then nghi lễ. Dòng thứ 2 là Then mới, hay còn gọi là Then cách tân - đây là dòng Then phát triển từ Then cổ, được biên đạo để đưa lên sân khấu. (Chương trình ngày 31/3/2017)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao