VOV4.VN - Lễ Tiêng Ping có thể coi là nghi thức cuối cùng trong mỗi vòng đời của một con người, theo quan niệm cổ truyền của người Cơ-tu. Bởi khi thực hiện xong các thủ tục cho lễ Tiêng Ping thì cũng có nghĩa người chết đã có mồ yên mả đẹp, từ nay người chết sẽ sống với tổ tiên.(Chương trình ngày 27/3/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao