VOV4.VN - Với người Cơ-tu, đám tang được coi là nghi lễ quan trọng nhất. Trong xã hội cổ truyền Cơ-tu, việc tổ chức đám ma có sự khác biệt nhất định giữa những người có vị trí xã hội và hoàn cảnh kinh tế khác nhau. (Chương trình ngày 24/3/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao