(VOV4)- Đối với người Dao Đại Bản, Dao đỏ và Dao quần chẹt, lễ tạ ơn Bàn vương là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất, quan trọng nhất. Nghi lễ là sợi dây liên kết cộng đồng trong mối quan hệ giữa dòng họ,làng bản. (Chương trình ngày 24/2/2017)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao