(VOV4)- Cuộc mưu sinh của người Khơ-mú gắn chặt với núi rừng. Hầu hết các vật dụng của họ đều làm từ mây tre, kể cả đồ đựng nước. (Chương trình ngày 20/2/2017)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao