(VOV4)- Dân tộc Thái có văn hóa ẩm thực rất tinh tế. Các món ăn giản dị nhưng chứa đựng nhiều triết lý nhân văn. (hương trình ngày 17/2/2017)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao