VOV4.VN - Then được hát trong hầu hết các nghi lễ của người Tày - Nùng. Ở xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, cộng đồng người Tày trắng năm nào cũng tổ chức Pang then và nghi lễ này rất được coi trọng. (Chương trình ngày 17/4/2017)

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao