VOV4.VN - Với dân tộc Sán Chỉ, Soóng Cọ là làn điệu dân ca độc đáo, là sản phẩm tinh thần được gìn giữ hàng trăm năm và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. (Chương trình ngày 17/3/2017)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao