VOV4.VN - Theo quan niệm của người Tày, được mùa hay mất mùa phụ thuộc rất lớn vào các vị thần nông nghiệp. Bởi vậy, bà con rất coi trọng nghi thức tín ngưỡng nông nghiệp với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.(Chương trình ngày 15/3/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao