VOV4.VN - Qua việc tổ chức tang ma, người Tày gửi gắm trong đó giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc mà nổi bật là quan niệm về đạo hiếu, đạo nghĩa, việc đền công báo đức và tinh thần cộng đồng làng bản. (Chương trình ngày 14/4/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao