VOV4.VN - Người Ê-đê có tục kết nghĩa anh em hay kết nghĩa bố-con, mẹ-con. Nếu xưa kia việc kết nghĩa chỉ xảy ra giữa những người cùng dân tộc thì ngày nay người Ê-đê còn kết nghĩa với người dân tộc khác, khiến mối liên kết trong cộng đồng 54 dân tộc anh em càng thêm bền chặt. (Chương trình ngày 12/4/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao