(VOV4)- Đối với người Thái, đám cưới là một trong ba việc quan trọng nhất của đời người. Trước đây, người Thái có tục ở rể.(Chương trình ngày 8/2/2017)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao