VOV4.VN - Người Tày nuôi dưỡng, dạy dỗ và khuyên răn con cái thông qua hình thức hát Lượn bách xảo. Đây là những lời răn dạy, giáo dục về nền nếp gia phong trong đối nhân xử thế.(Chương trình ngày 5/4/2017)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao