(VOV4)- Với người Khơ mú tại xã Ẳng Tở, lễ cúng sức khỏe là nghi thức thể hiện tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Lễ thường được tổ chức vào cuối năm cũ sang đầu năm mới.(Chương trình ngày 3/2/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao