(VOV4)- Bà con dân tộc Tày đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý để chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Cây thuốc không ở đâu xa. (Chương trình ngày 1/2/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao