(VOV4)- Bà con dân tộc Tày có nhiều kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Kinh nghiệm truyền đời đã trở thành những tri thức dân gian quý báu.(Chương trình ngày 1/2/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao