VOV4.VN - Thời gian qua, ngành giáo dục Lạng Sơn đặc biệt chú trọng hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Sở Giáo dục đào tạo Lạng Sơn với những cách làm sáng tạo.

 Lạng Sơn thành công từ triển khai ý tưởng thành lập tổ cốt cán hỗ trợ bồi dưỡng đại trà. Ảnh: etep.moet.gov.vn

Thu Hòa/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao