VOV4.VN - Với những ưu đãi và hỗ trợ cần thiết, các nguồn vốn của ngân hàng các cấp đã và đang phát huy hiệu quả, giúp bà con ở khắp các vùng miền có cơ hội vay vốn phát triển kinh tế, tiến tới thoát nghèo bền vững. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 27/5/2021)

 

Nhiều hộ gia đình ở xã Quảng Khê, Đắk Glong thoát nghèo từ đồng vốn ưu đãi. Ảnh: tintaynguyen.com

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao