VOV4.VN - Theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm được trình bày tại Hội nghị sơ kết của Ủy ban Dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đã được tất cả các vụ, đơn vị tham mưu để giải trình ý kiến thẩm định, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đang hoàn tất các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 19/7/2021)

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: bienphong.com.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao