VOV4.VN - Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trong huyện Nậm Nhùn đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Và góp phần quan trọng cho sự phát triển chung ấy chính là những Người có uy tín trong đồng bào DTTS. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/6/2021)

Người uy tín ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao