VOV4.VN - Sau hơn 2 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Tuyên Quang bước đầu thu được những kết quả tích cực với gần 80 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm từ 3 - 4 sao. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 16/7/2021)

Các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật, vốn vay từ Hội nông dân cũng giúp các hội viên nông dân phát triển sản phẩm OCOP. Ảnh: ocop.snntuyenquang.gov.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao