VOV4.VN - Khó khăn của nhóm sinh viên dân tộc Dao đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã vợi đi phần nào khi có sự hỗ trợ của TS Bàn Tuấn Năng, công tác tại Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc”. Anh đã nghĩ ra cách bán những đặc sản, nông sản sạch của người Dao ở bản làng gửi xuống Hà Nội. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 15/7/2021)

TS Bàn Tuấn Năng

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao