VOV4.VN - Giữ rừng và ý thức trong công tác phòng, chống thiên tai, người dân tỉnh chỉ có khoảng 10 hộ bà con trong thôn giữ lại đất ở khu tái định cư đang từng bước thích nghi với điều kiện sinh sống. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 15/6/2021)

Ý thức của người dân sẽ hạn chế các thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao