VOV4.VN - Cùng với lợi ích thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, việc đồng bào có thẻ bảo hiểm y tế cũng góp phần quan trọng để địa phương đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 8/7/2021)

Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của người có thẻ ngày càng được mở rộng, giúp người dân bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau, tai nạn. Ảnh: baodautu.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao