VOV4.VN -Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa đã biết khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, tìm hướng đưa nông sản xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính, đem lại thu nhập cho doanh nghiệp và nông dân. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 8/6/2021)

Khắc phục khó khăn trong tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao