VOV4.VN - Thực tế cho thấy, sự tham gia của đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín, chi hội phụ nữ, thanh niên… ở các địa phương đã giúp cho các phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh thôn bản”, “phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới” phát triển, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới... (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/7/2021)

Già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn Quân khu có một vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân; là những người có uy tín, kinh nghiệm với vốn sống và đạo đức chuẩn mực, là tấm gương sáng quy tụ, nhân lên sức mạnh tổng hợp để từng làng, bản trở thành pháo đài vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: baoquankhu1.vn

 

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao