VOV4.VN-Sáng nay (7/7), tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thống nhất phương châm hành động là: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực công tác dân tộc; tham mưu xây dựng trình Chính phủ các đề án, chính sách mang tính chiến lược  góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019 của Quốc hội.

(Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hoàng Thái)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy UBDT, tập thể cán bộ, đảng viên UBDT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó nổi bật nhất là hoàn thành, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. “Chúng ta phải nỗ lực cao hơn nữa để đưa chính sách vào cuộc sống. Làm sao để đồng bào được thụ hưởng chính sách thật, không để lặp lại như một số tình trạng trước đây: Chính sách không đi đôi với ngân sách. Chính sách thì ở trên trời mà cuộc đời thì ở dưới đất, cái tai thì no còn cái bụng thì vẫn đói. Mỗi cá nhân chúng ta chỉ phát huy tốt năng lực, trở nên mạnh mẽ khi được làm việc trong một tổ chức đảng vững mạnh. Mỗi chúng ta xin nguyện làm một hạt đất sét để nhiều hạt đất sét sẽ thành núi cao”-Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.  

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan UBDT có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 362 đảng viên. Trong đó 158 đảng viên là nữ và 97 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đảng ủy cơ quan UBDT đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nổi bật là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, trọng tâm là việc lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên tham mưu, xây dựng hiệu quả Đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương  chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc./.

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao