VOV4.VN - Xinh Mun là tộc người sống trên núi cao, xen kẽ, gần gũi với một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Do vậy, văn hóa của người Xinh Mun ảnh hưởng rất nhiều văn hóa của các dân tộc khác, đặc biệt là người Thái. (Chương trình ngày 10/4/2017)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao