VOV4.VN - Mỗi người Mường từ khi sinh ra cho đến khi về với đất, cuộc đời họ gắn với tiếng chiêng. Chiêng cũng là thứ định giá giàu nghèo, là của hồi môn quý giá mà bố mẹ tặng con gái ngày cưới. Sợ rằng chiêng mất tiếng, đàn bà con gái cấm kị bước qua chiêng.(Chương trình ngày 29/3/2017)

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao