Cập nhật ngày: 28/7/2017

VOV4.N - Những năm qua, các xã, thị trấn của huyện Chư M’gar, tỉnh Đắc Lắc, đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sức dân để từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ea Kpam mới đạt 6/19 tiêu chí, gồm: bưu điện, điện, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Các tiêu chí còn lại đều cần nguồn vốn lớn. Thế nhưng với sự quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền xã  xác định phải phát huy được tối đa nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân. Trong đó, vai trò nhân dân làm chủ được chú trọng.

Ông Trần Anh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ea Kpam, cho biết: "Ban chỉ đạo, ban quản lý xã giao cho dân tự vận động, tự giữ và tự chi trả. Thấy như thế họ rất hài lòng. Đặc biệt là năm vừa rồi, tất cả thôn buôn làm đường đều được sự hài lòng và đồng thuận của nhân dân rất cao".

Người dân xã Ea Kpam chung tay xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ea Kpam đã huy động được gần 20 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động và hiến gần 2.000 m2 đất để nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Năm 2016, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hồ Vỹ cảm nhận sự đổi thay rõ nét: "Khi hoàn thành đường bê tông, mọi người dân đều phấn khởi, đi lại dễ dàng, không những làm con đường này mà làm những con đường khác họ tiếp tục đóng góp".

Ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện Chư Mgar, cho biết, ngoài xã Ea Kpam, huyện đã có 2 xã được công nhận xã nông thôn mới là Quảng Tiến và Ea Tul, 12 xã còn lại đã đạt 14-18 tiêu chí. Để về đích nông thôn mới, huyện xác định thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phải bền vững, nhất quyết “nói không” với bệnh thành tích. Các xã không trông chờ, ỷ lại vào kinh phí của Nhà nước mà luôn chủ động, huy động sức dân và các nguồn vốn lồng ghép để triển khai có hiệu quả chương trình. Đối với những tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, môi trường… thì bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, địa phương đã tăng cường công tác vận động sự đóng góp của nhân dân".

Đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở huyện Chư Mgar khoảng 150 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 91,5 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép khác. Toàn huyện đã làm mới, sửa chữa trên 173 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp 5 hồ đập, nạo vét và kiên cố hóa 43 km kênh mương nội đồng; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 8%.

Huyện Chư Mgar phấn đấu đến năm 2020 sẽ về đích huyện nông thôn mới.

 Hương Lý VOV-Tây Nguyên

 

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao