Cập nhật ngày: 8/5/2018

VOV4.VN - Người có uy tín Lào Cai- lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương; cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương; phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Hơn 1.400 người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh, giúp họ hình thành ý thức đại đoàn kết, xây dựng đời sống mới, xây dựng nông thôn mới … Nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.

 

                                    An Kiên/VOV- Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao