(VOV2)- Ngoài cồng chiêng thì các dân tộc ở Tây Nguyên như Ê đê, Ba na,Gia rai thường sử dụng nhiều nhạc cụ làm từ tre, trúc, nứa. Đàn Goong là một trong những nhạc cụ được người Tây Nguyên rất yêu thích và được dùng trong các cuộc vui lớn. (Chương trình ngày 15/6/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao