(VOV4) - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức từ 18-20/11, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển của đất nước”. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng dân tộc Mông; trình diễn nét đẹp trong trang phục nữ dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông…
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao