VOV4.VN - Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đến nay, cơ bản nhiều tỉnh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 25/5/2020)

Diện mạo Lùng Phìn từng bước thay đổi. Ảnh: dulichbacha.net

Giàng Seo Pùa/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao