(VOV4)- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở vùng dân tộc thiểu số. Để hạn chế hôn nhân cận huyết, ngoài giải pháp toàn diện, phải tính tới các giải pháp mang tính đặc thù với từng vùng đồng bào? (Chương trình ngày 11/11/2016)

Thanh Tâm/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao