VOV4.VN - Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ quốc hội, tỷ lệ đại biểu quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17.84%, cao nhất từ trước đến nay.(Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 20/7/2021)


Chân dung đại biểu Quốc hội khoá XV trẻ nhất cả nước Quàng Thị Nguyệt. Ảnh: cuuchienbinh.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao